General Assembly

General Assembly

File Published Download
30.06.2021 OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAK 2021/12/28 İndir
30.06.2021 OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN 2021/12/28 İndir
2021-01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi Genel Kurul Çağrısı 2021/11/15 İndir
2021- 09.12.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2021/11/15 İndir
2020- 01.07.2021.30.06.2021 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021/11/03 İndir
2011 yılı OGK Toplantı Tutanak Eki – Esas Sözleşme Tadil Metni 2021/04/28 İndir
2011 yılı OGK Toplantı Tutanağı 2021/04/28 İndir
2011 yılı OGK Hazirun Cetveli 2021/04/28 İndir
2011 yılı OGK Bilgilendirme Notu 2021/04/28 İndir
Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş.- İç Yönerge 2021/04/28 İndir
2012 OGK Bilgilendirme Dökümanı 2021/04/28 İndir
2012 OGK çağrı, gündem, ve esas sözleşme tadil metni 2021/04/28 İndir
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Toplantısında kabul edilen İç Yönerge 2021/04/28 İndir
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Toplantı Tutanağı eki 2021/04/28 İndir
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Kar Dağıtım Tablosu 2021/04/28 İndir
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Hazır Bulunanlar Listesi 2021/04/28 İndir
2013 OGK Kar Dağıtım Tablosu 2021/04/28 İndir
2013 OGK Nakit Akım Tablosu 2021/04/28 İndir
2013 OGK Gelir Tablosu 2021/04/28 İndir
2013 OGK Bilanço 2021/04/28 İndir
2013 OGK İlişkili Taraf İşlemleri Raporu 2021/04/28 İndir
2013 OGK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2021/04/28 İndir
2013 OGK Denetçi Raporu 2021/04/28 İndir
2013 OGK Bağımsız Denetim Raporu 2021/04/28 İndir
2013 OGK Bilgilendirme Notu 2021/04/28 İndir
2013 OGK Çağrı Metni 2021/04/28 İndir
Merko Gıda 08.07.2014 Kar Dağıtım Tablosu 2021/04/28 İndir
Merko Gıda 08.07.2014 Hazır Bulunanlar Listesi 2021/04/28 İndir
Merko Gıda 08.07.2014 Toplantı Tutanağı 2021/04/28 İndir
2014 OGK KAR DAĞITIM TABLOSU 2021/04/28 İndir
2014 OGK NAKİT AKIM TABLOSU 2021/04/28 İndir
2014 OGK GELİR TABLOSU 2021/04/28 İndir
2014 OGK BİLANÇO 2021/04/28 İndir
2014 OGK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU 2021/04/28 İndir
2014 OGK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 2021/04/28 İndir
2014 OGK DENETÇİ RAPORU 2021/04/28 İndir
2014 OGK BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2021/04/28 İndir
2014 OGK BİLGİLENDİRME NOTU 2021/04/28 İndir
2014 OGK ÇAĞRI METNİ 2021/04/28 İndir
2014 OGK YK FAALİYET RAPORU 2021/04/28 İndir
2014 Yılı Olağan Genel Kurul hazır bulunanlar listesi 2021/04/28 İndir
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2021/04/28 İndir
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı 2021/04/28 İndir
2015 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı 2021/04/28 İndir
18.04.2016 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi 2021/04/28 İndir
18.04.2016 Olağan Genel Kurul Tutanak 2021/04/28 İndir
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2021/04/28 İndir
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı 2021/04/28 İndir
2016 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi 2021/04/28 İndir
2016 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi 2021/04/28 İndir
2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2021/04/28 İndir
17.01.2018 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı 2021/04/28 İndir
17.01.2018 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021/04/28 İndir
17.01.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı 2021/04/28 İndir
2017 Olağan Genel Kurul Çağrısı 2021/04/28 İndir
2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021/04/28 İndir
2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2021/04/28 İndir
2018 Olağan Genel Kurul Çağrısı 2021/04/28 İndir
2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2021/04/28 İndir
2018 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu 2021/04/28 İndir
2018 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi 2021/04/28 İndir
2018 Olağan Genel Kurul Tutanak 2021/04/28 İndir
2019 Genel Kurul Çağrı 2021/04/28 İndir
2019 Genel Kurul Çağrısı(2. Toplantı) 2021/04/28 İndir
2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2021/04/28 İndir
2019 Genel Kurul Çağrısı 2021/04/28 İndir
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2021/04/28 İndir
2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı(2. toplantı) 2021/04/28 İndir
2019 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2021/04/28 İndir
01.01.2020.30.06.2020 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Çağrı 2021/04/28 İndir
01.01.2020.30.06.2020 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021/04/28 İndir
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2018 2021/04/28 İndir
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2019 2021/04/28 İndir
Esas sözleşeme tadil metni 2021/04/28 İndir
Sermaye azaltım raporu 2021/04/28 İndir
01.01.2020.30.06.2020 Özel Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2021/04/28 İndir
Vekaletname 2021/04/28 İndir
Olağanüstü Genel Kurul Gündem 2021/04/28 İndir
Olağanüstü Genel Kurul Davet metni 2021/04/28 İndir
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021/04/28 İndir
Sermaye azaltım raporu 2021/04/28 İndir
14.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazirun 2021/04/28 İndir
14.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı 2021/04/28 İndir

Report Name
Download file
14.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı
İndir
İndir
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Olağanüstü Genel Kurul Davet metni
Olağanüstü Genel Kurul Gündem
Vekaletname
01.01.2020.30.06.2020 Özel Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
30.06.2020 Tarihli Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Çağrı Metni
Sermaye azaltım raporu
Esas sözleşeme tadil metni
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2019
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2018
01.01.2020.30.06.2020 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
01.01.2020.30.06.2020 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Çağrı
2019 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı(2. toplantı)
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2019 Genel Kurul Çağrısı
2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2019 Genel Kurul Çağrısı(2. Toplantı)
2019 Genel Kurul Çağrı
2018 Olağan Genel Kurul Tutanak
2018 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2018 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2018 Olağan Genel Kurul Çağrısı
2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
2017 Olağan Genel Kurul Çağrısı
17.01.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı
17.01.2018 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
17.01.2018 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2016 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
2016 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
18.04.2016 Olağan Genel Kurul Tutanak
18.04.2016 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2015 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2014 Yılı Olağan Genel Kurul hazır bulunanlar listesi
2014 OGK YK FAALİYET RAPORU
2014 OGK ÇAĞRI METNİ
2014 OGK BİLGİLENDİRME NOTU
2014 OGK BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
2014 OGK DENETÇİ RAPORU
2014 OGK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
2014 OGK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU
2014 OGK BİLANÇO
2014 OGK GELİR TABLOSU
2014 OGK NAKİT AKIM TABLOSU
2014 OGK KAR DAĞITIM TABLOSU
Merko Gıda 08.07.2014 Toplantı Tutanağı
Merko Gıda 08.07.2014 Hazır Bulunanlar Listesi
Merko Gıda 08.07.2014 Kar Dağıtım Tablosu
2013 OGK Çağrı Metni
2013 OGK Bilgilendirme Notu
2013 OGK Bağımsız Denetim Raporu
2013 ogk Y.K. Faaliyet Raporu
2013 OGK Denetçi Raporu
2013 OGK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
2013 OGK İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
2013 OGK Bilanço
2013 OGK Gelir Tablosu
2013 OGK Nakit Akım Tablosu
2013 OGK Kar Dağıtım Tablosu
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Toplantı Tutanağı
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Hazır Bulunanlar Listesi
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Kar Dağıtım Tablosu
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Toplantı Tutanağı eki
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Toplantısında kabul edilen İç Yönerge
2012 OGK çağrı, gündem, ve esas sözleşme tadil metni
2012 OGK Bilgilendirme Dökümanı
Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş.- İç Yönerge
2011 yılı OGK Bilgilendirme Notu
2011 yılı OGK Hazirun Cetveli
2011 yılı OGK Toplantı Tutanağı
2011 yılı OGK Toplantı Tutanak Eki - Esas Sözleşme Tadil Metni
Merko Gıda OGK çağrı, gündem, vekaletname ve Esas Sözleşme tadil metni
Scroll to top