Products

Domates Salçası

 

Hammadde Merko taze domates spesifikasyonuna göre kabul edilir. Su havuzlarına basınçlı suyla indirilir. Ot, kum ve metal tutucularla yabancı maddeler ayrılır. Klorlu (5ppm) suyla taşınır ve elle yabancı maddeler ayıklanır. Monopomp ile kırıcılara taşınır ve ön parçalama gerçekleşir. Dairesel ve helezon bıçaklarla domates parçalanır.0-(-1) Atm. vakum altında domateste bulunan hava alınır. 80-100° C de 1-3 dk ısıtılır ve pektni parçalayan enzimler denature edilir. Butterfly tipi(0,6-1,5 mm) eleklere şıra alınır. Şıra tankında stoklanır.1 mm'lik sabit elekler ile şıraya karışabilecek yabancı maddeler ayrılır. 600-650 mmHg vakumda 40- 85° C ye ısıtılır ve istenen brixe getirilir. Salça stok tankında karıştırılarak stoklanır. Brix tutan salça sterilize edilir 40°C de soğutulur. Aseptik torbalara dolum yapılır, dolumu yapılan variller dörderli şekilde paletlere dizilir.


Ürünler

Cold Break 28/30% , 36/38%
Hot Break 30/32%
Packed in drums or IBC.

All rights reserved 1982 - 2020 © Merko Gıda San. Tic. A.Ş.
Images and any other content cannot be used without permission.

Sitemap | Terms of Use | Privacy Policy