Company Profile

General Assembly
Report Name Download File *
2018 Olağan Genel Kurul Tutanak
2018 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2018 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2018 Olağan Genel Kurul Çağrısı
2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
2017 Olağan Genel Kurul Çağrısı
17.01.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutatanğı
17.01.2018 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
17.01.2018 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2016 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
2016 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
18.04.2016 Olağan Genel Kurul Tutanak
18.04.2016 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2015 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2014 Yılı Olağan Genel Kurul hazır bulunanlar listesi
2014 OGK YK FAALİYET RAPORU
2014 OGK ÇAĞRI METNİ
2014 OGK BİLGİLENDİRME NOTU
2014 OGK BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
2014 OGK DENETÇİ RAPORU
2014 OGK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
2014 OGK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU
2014 OGK BİLANÇO
2014 OGK GELİR TABLOSU
2014 OGK NAKİT AKIM TABLOSU
2014 OGK KAR DAĞITIM TABLOSU
Merko Gıda 08.07.2014 Toplantı Tutanağı
Merko Gıda 08.07.2014 Hazır Bulunanlar Listesi
Merko Gıda 08.07.2014 Kar Dağıtım Tablosu
2013 OGK Çağrı Metni
2013 OGK Bilgilendirme Notu
2013 OGK Bağımsız Denetim Raporu
2013 ogk Y.K. Faaliyet Raporu
2013 OGK Denetçi Raporu
2013 OGK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
2013 OGK İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
2013 OGK Bilanço
2013 OGK Gelir Tablosu
2013 OGK Nakit Akım Tablosu
2013 OGK Kar Dağıtım Tablosu
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Toplantı Tutanağı
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Hazır Bulunanlar Listesi
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Kar Dağıtım Tablosu
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Toplantı Tutanağı eki
Merko Gıda 04.07.2013 OGK Toplantısında kabul edilen İç Yönerge
2012 OGK çağrı, gündem, ve esas sözleşme tadil metni
2012 OGK Bilgilendirme Dökümanı
Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş.- İç Yönerge
2011 yılı OGK Bilgilendirme Notu
2011 yılı OGK Hazirun Cetveli
2011 yılı OGK Toplantı Tutanağı
2011 yılı OGK Toplantı Tutanak Eki - Esas Sözleşme Tadil Metni
Merko Gıda OGK çağrı, gündem, vekaletname ve Esas Sözleşme tadil metni

* You should click the corresponding file icons to download reports.

All rights reserved 1982 - 2019 © Merko Gıda San. Tic. A.Ş.
Images and any other content cannot be used without permission.

Sitemap | Terms of Use | Privacy Policy